Konferencja Śladami kobiet w matematyce – w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, 22 – 24 czerwca 2017, Rzeszów

Konferencja Śladami kobiet w matematyce – w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, 22 – 24 czerwca 2017, Rzeszów

Śladami kobiet w matematyce – w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej jest pierwszą z cyklu konferencji mających za zadanie promowanie osiągnieć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły istotnie znaczący wkład w rozwój nauki polskiej, głównie matematyki i nauk pokrewnych. Głównym celem obecnej konferencji jest uhonorowanie wybitnej polskiej matematyczki – profesor Heleny Rasiowej, której 100-lecie urodzin przypada w 2017 roku. W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi. Zachęcamy szczególnie kobiety do aktywnego udziału i zgłaszania sesji tematycznych.
W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, na którym przedyskutowane zostaną sposoby przezwyciężania trudności pojawiających się zarówno w pracy naukowej jak i w drodze do sukcesów, oraz zaprezentowane zostaną pozytywne wzorce osobowe. Szczegółowe informacje i rejestracja na http://konferencja.ptkwm.pl/

sk/01/03/2017