Laureatka Nagrody PTKM’20 – Żywilla Fechner

Laureatka Nagrody PTKM’20 – Żywilla Fechner

Nagroda PTKM za rok 2020 została przyznana dr Żywilli Fechner z Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Dr Fechner ukończyła studia  magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie kontynuowała również studia doktoranckie. W roku 2009 obroniła rozprawę doktorską „Trygonometryczne równania funkcyjne w algebrach”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Roman Badory. Po obronie pracy doktorskiej pracowała w Zakładzie Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach Uniwersytetu Śląskiego, później w Zakładzie Równań Funkcyjnych Uniwersytetu Śląskiego, Instytucie Matematyki Finansowej Uniwersytetu w Ulm, jako analityk ryzyka w ParcIT, Kolonia (Niemcy) oraz obecnie w Instytutcie Matematyki Politechniki Łódzkiej.

Dr Fechner zajmuje się tematyką  klas funkcji o wartościach zespolonych określonych na hiperstrukturach, zastosowaniami metod szeroko rozumianej analizy Fourierowskiej w tym uciętej transformaty Fouriera, pojęć syntezy spektralnej oraz funkcji wykładniczych, sinusowych i cosinusowych i m-sinusowych określonych na hiperstrukturach.

W latach 2014-2015 brała udział w projekcie „Statistics of Lévy driven processes” finansowanym przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, kierowanym przez Prof. Dr. Roberta Stelzera (Ulm), natomiast w latach 2017-2018 kierowała projektem  NCN Miniatura „Uogólnione funkcje tworzące momenty na hipergrupach”.

Wykład laureatki odbędzie się 11 maja 2021 o godz. 17:00 w ramach PolWoMath Seminar.

sk/08/04/2021