Międzynarodowe nagrody L’OREAL-UNESCO dla kobiet nauki – laureatki’ 2021

Międzynarodowe nagrody L’OREAL-UNESCO dla kobiet nauki – laureatki’ 2021

Każdego roku Fundacja L’Oréal i UNESCO przyznaje nagrody pięciu wybitnych kobietom, z których każda pochodzi z innego regionu świata. W tym roku Nagrody L’Oréal-UNESCO zostały przyznane w dziedzinie nauk fizycznych, matematyki i informatyki i chemii. 

LAUREATKA Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW – Profesor Alicia DICKENSTEIN – Matematyka
Profesor matematyki na Uniwersytecie w Buenos Aires (Argentyna). Nagrodzona za wybitny wkład w wykorzystanie geometrii algebraicznej w dziedzinie biologii molekularnej. Jej badania umożliwiają naukowcom zrozumienie precyzyjnych struktur i zachowania komórek i cząsteczek, nawet w skali mikroskopowej. Działając na pograniczu matematyki czystej i stosowanej, stworzyła ważne powiązania z fizyką i chemią oraz umożliwiła biologom zrozumienie reakcji biochemicznych i sieci enzymatycznych

LAUREATKA Z EUROPY – Professor Françoise COMBES – Astrofizyka
Profesor Katedry Galaktyki i Kosmologii w Collège de France w Paryżu oraz Astrofizyk w Obserwatorium Paryskim – PSL we Francji. Nagrodzona za wybitne osiągnięcia w astrofizyce, od odkrycia cząsteczek w przestrzeni międzygwiazdowej po superkomputerowe symulacje powstawania galaktyk. Jej prace miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia narodzin i ewolucji gwiazd i galaktyk, w tym roli supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk.

LAUREATKA Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ – Profesor Shafi GOLDWASSER – Informatyka
Dyrektor Simons Institute for the Theory of Computing, profesor elektrotechniki i informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, profesor RSA elektrotechniki i informatyki na MIT w Stanach Zjednoczonych oraz profesor informatyki i matematyki stosowanej w Weizmann Institute , Izrael. Nagrodzona za pionierskie i fundamentalne prace w dziedzinie informatyki i kryptografii, niezbędne do bezpiecznej komunikacji w Internecie, a także obliczeń na prywatnych danych. Jej badania mają znaczący wpływ na nasze zrozumienie dużych klas problemów, dla których komputery nie są w stanie skutecznie znaleźć przybliżonych rozwiązań.

LAUREATKA Z AZJI I PACYFIKU – Profesor Kyoko NOZAKI – Chemia
Profesor chemii na Uniwersytecie Tokijskim (Japonia). Nagrodzona za pionierski, twórczy wkład w dziedzinie chemii syntetycznej i ich znaczenie dla innowacji przemysłowych. Jej badania doprowadziły do ​​powstania nowych, wysoce efektywnych i przyjaznych dla środowiska procesów produkcji, pozwalających na wytwarzanie cząsteczek przydatnych w medycynie i zrównoważonym rolnictwie.

LAUREATKA Z AFRYKI I PAŃSTW ARABSKICH – Profesor Catherine NGILA – Chemia
Pełniąca obowiązki dyrektora wykonawczego Afrykańskiej Akademii Nauk, profesor wizytujący chemii stosowanej na Uniwersytecie w Johannesburgu w RPA. Przyznana za wprowadzenie i rozwijanie opartych na nanotechnologii metod analitycznych do monitorowania zanieczyszczeń wody i ich stosowania w krajach silnie dotkniętych zanieczyszczeniem. Jej innowacyjna praca ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i poszanowaniem środowiska.

sk/08/04/2021