Nasza koleżanka wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie

Nasza koleżanka wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie

Według opracowań Stanford University,  Elsevier oraz firmy SciTech Strategies, opublikowanych na łamach „PLOS Biology” nasza koleżanka Stanisława Kanas, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, znalazła się w grupie 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane w naukowej literaturze. Zestawienia opracowano na podstawie danych bibliometrycznych wszystkich naukowców indeksowanych w bazie Scopus oraz dla wszystkich dyscyplin naukowych, w oparciu o  indeks dotyczący cytowalności prac naukowych. Zestawienia obejmują okres całej kariery naukowej (do roku 2019) oraz rok kalendarzowy 2019. Zob. link1link2

sk/08/04/2021