8 European Congres of Mathematics’2021

8 European Congres of Mathematics’2021

8th European Congress of Mathematics odbędzie się po raz pierwszy on-line. Komitet Wykonawczy Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i organizatorzy 8. ECM podjęli decyzję, że wszystkie wykłady, w tym wykłady publiczne, plenarne, zaproszone i z nagrodami, a także minisympozja i sesje specjalne, które mają odbyć się w Portorož w Słowenii w dniach 20-26 czerwca 2021 r., zostały przeniesione do sieci. 8 ECM planowany był w dniach 5-11 lipca 2020 roku jednak ze względu na Covid-19 został przesunięty na rok 2021. ECM organizowany jest co cztery lata; kolejne kongresy odbywają się w wybranych krajach pod kierownictwem  Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS)  Pierwszy kongres odbył się w 1992 w Paryżu, w 2012 roku 6 ECM zostal zorganizowany w Krakowie.
Aktualne informacje o 8ECM można znaleźć pod adresem: https://8ecm.si/news/82

sk/07/05/2021