Laureatka Nagrody PTKM’21 – Ewa Rak

Laureatka Nagrody PTKM’21 – Ewa Rak

Nagroda PTKM za rok 2021 została przyznana dr Ewie Rak z Instytutu Matematyki Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dr Ewa Rak w roku 2009 obroniła rozprawę doktorską pt. „Rozdzielność działań rosnących” napisaną pod kierunkiem dr hab. Józefa Drewniaka. Po obronie pracy doktorskiej pracowała w Katedrze Metod Przybliżonych, a obecnie jest kierownikiem Zakładu Równań Funkcyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz kierownikiem Pracowni Procesów Stochastycznych w ramach Laboratorium Matematyki Stosowanej w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Kolegium Nauk Przyrodniczych. W latach 2016-2021 (obejmujących nagrodzony okres) dr Rak opublikowała 17 artykułów naukowych, w tym 14 prac ukazało się w wysoko punktowanych czasopismach z Wykazu MEiN.  Odbyła staże naukowe w  krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Deakin University w Melbourne. W latach 2016-2017 była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim Soheyb Milles, Department of Mathematics, Med Boudiaf University of Msila, Algieria. Od 2016 roku jest współorganizatorem konferencji International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS).
Badania naukowe prowadzone przez dr Ewę Rak dotyczą operatorów agregacji i szeroko rozumianego modelowania matematycznego. Tematyka badań obejmuje m. in. problemy charakteryzacji wybranych klas operatorów agregacji, analizę ich własności algebraicznych i analitycznych oraz metody konstrukcji nowych klas takich operatorów. Istotną część badań stanowią rozważania związane z możliwością zastosowań operatorów agregacji w procesach klasyfikacji i wielokryterialnego podejmowania decyzji.

sk/21/03/2022