Solidarni z Ukrainą

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce zdecydowanie opowiada się za prawem do niepodległości i integralności terytorialnej oraz wyraża solidarność z narodem ukraińskim w związku z bezprecedensowym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

PTKM pragnie zapewnić o swojej solidarności z  kobietami ukraińskimi i zapewnić je o gotowości niesienia pomocy  w tych trudnych chwilach.

Za Zarząd Główny PTKM – Prezes  PTKM, Stanisława Kanas