Maryna Viazovska laureatką Medalu Fieldsa

Maryna Viazovska laureatką Medalu Fieldsa

Maryna Viazovska zdobyła Medal Fieldsa jako druga kobietą w 86-letniej historii tego wyróżnienia. Viazovska ukończyła studia licencjackie na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki natomiast tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Technicznym Kaiserslautern. Doktorat obroniła w 2013 roku w Bonn. Po doktoracie odbyła staż podoktorski w Institut des Hautes Etudes Scientifiques i na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, a w 2017 roku przebywała na Uniwersytecie Princeton jako Minerva Distinguished Visitor. Pracę w EPFL (fr.  École Polytechnique Fédérale de Lausanne) rozpoczęła w 2017 roku jako adiunkt a na profesora zwyczajnego została awansowana w 2018 roku. Link W 2016 roku Viazovska rozwiązała problem pakowania sfery (sphere-packing problem) w wymiarze 8 i we współpracy z Lisą Grossman i Ericą Klarreich w wymiarze 24. Wcześniej problem był rozwiązany tylko dla trzech lub mniej wymiarów, a dowód wersji trójwymiarowej (hipoteza Keplera) był obarczony uciążliwymi obliczeniami komputerowymi. W przeciwieństwie do tego dowód Viazovskiej dla 8 i 24 wymiarów jest „zadziwiająco prosty”. Oprócz pracy nad pakowaniem sfery, Viazovska jest również znana z badań nad „spherical design” z Bondarenko i Radchenko. Razem z nimi udowodniła hipotezę Korevaara i Meyersa o istnieniu konstrukcji w dowolnych wymiarach. Ten wynik był jednym z osiągnięć za który jej współautor Andriy Bondarenko otrzymał w 2013 r. Nagrodę im. Wasyla A. Popowa w teorii aproksymacji link

Informacje o Laureatce link

sk/05/07/2022