Stanisława Kanas członkiem Zarządu EWM

Stanisława Kanas członkiem Zarządu EWM

22-26 sierpnia 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Kobiet w Matematyce (EWM) w Aalto (Finlandia), podczas którego Stanisława Kanas została wybrana członkiem Zarządu na kolejną kadencję, zob. link. Wybór ten jest wyrazem uznania dla działalności PTKM w naszym kraju i na arenie europejskiej.

EWM została założona w 1986 roku w Paryżu jako europejski oddział Stowarzyszenia Kobiet w Matematyce (AWM) aby stanowić wsparcie dla kobiet matematyków z całej Europy, zapewnić miejsce spotkań dla osób o podobnych poglądach oraz współpracować z grupami i organizacjami o podobnych celach z całego świata. W latach 1987-1991 stworzono podstawowe struktury EWM oraz powołano koordynatorów regionalnych. W 1993 założono biuro w Helsinkach i EWM została zarejestrowana jako organizacja prawna w Finlandii. Krótka historia EWM została przedstawiona przez Caroline Series w 1992 roku (link), natomiast ilustrowana historia EWM została zaprezentowana przez Bodil Branner i Caroline Series w 2011 roku i jest zamieszczona na stronie.