Laureatka nagrody specjalnej PTKM w konkursie im. Edyty Szymańskiej’22 – Karolina Okrasa

Laureatka nagrody specjalnej PTKM w konkursie im. Edyty Szymańskiej’22 – Karolina Okrasa

Karolina Okrasa ukończyła studia magisterskie z matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2019 roku. Aktualnie kontynuuje studia jako doktorantka na tej samej uczelni.  Jej praca magisterska pod tytułem Complexity of variants of graph homomorphism problem in selected graph classes, napisana pod kierunkiem dra Pawła Rzążewskiego, zdobyła nagrodę w konkursie VCLA International Student Awards 2020, organizowanym przez Vienna Center for Logic and Algorithms. Karolina była również wyróżniona w III edycji Konkursu im. Edyty Szymańskiej, oraz była finalistką konkursu Open Mind, organizowanego podczas 9th Polish Combinatorial Conference. Przez trzy lata była zatrudniona na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na stanowisku badawczym w grancie ERC Cutacombs (pod kierownictwem dra hab. Marcina Pilipczuka).

Od 2022 roku Karolina jest kierowniczką grantu NCN Preludium o tytule Uogólnienia problemu kolorowania w grafach z zabronionymi strukturami. Jej zainteresowania naukowe leżą na pograniczu matematyki i informatyki teoretycznej i obejmują różnego rodzaju algorytmy grafowe dla problemów NP-trudnych, złożoność parametryzowaną, a także szeroko pojętą strukturalną teorię grafów. W ramach studiów doktoranckich prowadzi badania nad kombinatorycznymi i algorytmicznymi aspektami problemu homomorfizmu grafów oraz jego uogólnień.

Karolina została uhonorowana nagrodą specjalną PTKM w IV edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej zob. link

sk/18/04/2023