Laureatka Nagrody PTKM’22 – Justyna Signerska-Rynkowska

Laureatka Nagrody PTKM’22 – Justyna Signerska-Rynkowska

Dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie w roku 2013 obroniła rozprawę doktorską Własności dynamiczne odwzorowań występujących w pewnych modelach aktywności komórek nerwowych i obwodów elektrycznych pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Marzantowicza (UAM) oraz prof. dr hab. Feliksa Przytyckiego (IM PAN). Badania te stanowiły część projektu badawczego, na realizację którego uzyskała indywidualny grant „PRELUDIUM” przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Po obronie pracy doktorskiej kontynuowała pracę naukową pracując jako adiunkt w Instytucie Matematycznym PAN. Następnie odbyła półtoraroczny staż podoktorski w INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) oraz w Collège de France w Paryżu.

Po powrocie do swojego rodzinnego Gdańska rozpoczęła pracę jako adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, gdzie od czerwca 2020 kieruje kolejnym własnym projektem badawczym NCN „SONATA” Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów. Obecnie odbywa staż podoktorski w Instytucie Matematycznym PAN w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych.

Badania naukowe prowadzone przez dr Signerską-Rynkowską obejmują teorię układów dynamicznych, teorię chaosu, metody topologiczne i ich zastosowania, zwłaszcza w neurobiologii oraz analizie danych. Jej głównym osiągnięciem naukowym w okresie 2017-2022, za który przyznawana jest Nagroda, jest szereg wyników dotyczących zastosowania zaawansowanej teorii rotacji i metod przestrzeni fazowej w problemach aplikacyjnych związanych z modelami aktywności komórek nerwowych. Wyniki te zostały opublikowane we współautorskich pracach w wiodących czasopismach międzynarodowych z układów dynamicznych i ich zastosowań.

sk/11/04/2023