On the Trails of Mathematics: Cecylia Krieger-Dunaj and Her successors 8-11.11.2024

On the Trails of Mathematics:   Cecylia Krieger-Dunaj and Her successors   8-11.11.2024

Serdecznie zapraszamy na IV konferencję Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce z cyklu „Szlakami matematyki” , będącą jednym z głównych działań stowarzyszenia (zob. strony poprzednich konferencji: https://konferencja.ptkwm.pl/ (2017), https://skwm.ptkwm.pl/ (2019), http://otowim22.ptkwm.pl/ (2022)). IV konferencja odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2024 r. w Centrum Badawczo-Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania. Celem konferencji PTKM jest promocja dorobku i zasług naukowych kobiet, których badania, działalność zawodowa […]

Czytaj więcej

Wiedza-Edukacja-Nauka-Autorytety (WENA)

Wiedza-Edukacja-Nauka-Autorytety (WENA)

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce zaprasza do udziału w  sympozjum naukowym PTKM: Wiedza-Edukacja-Nauka-Autorytety (WENA). Sympozjum będzie się odbywać w postaci webinaru – formuły, która sprawdziła się w czasie lockdownu. Celem sympozjum jest stworzenie platformy do dyskusji na tematy zajmujące kobiety zajmujące się matematyką i wszelkimi jej zastosowaniami, w szczególności chcemy poznać najnowsze osiągnięcia naukowe, edukacyjne, poznać sylwetki słynnych kobiet, czy też zaznajomić się z wyzwaniami […]

Czytaj więcej

9. Europejski Kongres Matematyczny

9. Europejski Kongres Matematyczny

W dniach 15 – 19 lipca 2024 r., w Sewilli (Hiszpania) odbędzie się 9. Europejski Kongres Matematyczny (ECM). Lokalnym organizatorem kongresu jest Uniwersytet w Sewilli, natomiast miejscem obrad będzie Szkoła Inżynierii Uniwersytetu w Sewilli (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla – ETSI). Organizatorzy kongresu będą wspierani przez Uniwersytet w Granadzie, Andaluzyjski Instytut Matematyki, Uniwersytety w Almerii, Kadyksie i Maladze. Instytucje wspierające kongres to: Królewskie […]

Czytaj więcej

Wyróżnienie w Konkursie PTKM’23 – Magda Dettlaff

Wyróżnienie w Konkursie PTKM’23 – Magda Dettlaff

Komisja ds Nagród Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce wyróżniła Magdę Dettlaff w Konkursie o Nagrodę PTKM za rok 2023. Dr inż. Magda Dettlaff jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej na takich uczelniach jak Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych. Aktualnie pracuje w  Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu […]

Czytaj więcej

Laureatka Nagrody PTKM’23 – Iwona Chlebicka

Laureatka Nagrody PTKM’23 – Iwona Chlebicka

Dr hab. Iwona Chlebicka ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 roku obroną rozprawy doktorskiej zatytułowanej ,,Nierówności Hardy’ego i nieliniowe zagadnienia własne” i przygotowanej pod kierunkiem prof. Agnieszki Kałamajskiej. Kierowała grantem NCN Preludium ,,Nieliniowe zagadnienia własne” oraz grantem NCN Sonata ,,Nieliniowe zagadnienia różniczkowe w uogólnionych przestrzeniach Sobolewa i Orlicza”. Była stypendystką programu START ufundowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest laureatką nagrody im. […]

Czytaj więcej