Laureatka Nagrody PTKM’20 – Żywilla Fechner

Laureatka Nagrody PTKM’20 – Żywilla Fechner

Nagroda PTKM za rok 2020 została przyznana dr Żywilli Fechner z Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Dr Fechner ukończyła studia  magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie kontynuowała również studia doktoranckie. W roku 2009 obroniła rozprawę doktorską „Trygonometryczne równania funkcyjne w algebrach”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Roman Badory. Po obronie pracy doktorskiej pracowała w Zakładzie Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach Uniwersytetu Śląskiego, później w Zakładzie […]

Czytaj więcej

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Barbara Pękala

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Barbara Pękala

Barbara Pękala pracuje w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jest kierownikiem Pracowni Metod Przybliżonych w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz kierownikiem Zakładu Metod Przybliżonych w Instytucie Informatyki. Od 2014 roku współorganizuje konferencję: International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS). W latach 2014-2019 opublikowała 25 […]

Czytaj więcej

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Monika Piotrowska

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Monika Piotrowska

Monika Joanna Piotrowska pracuje w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe pt. Równania różniczkowe z opóźnieniami w zastosowaniach ze szczególnym uwzględnieniem opisu wzrostu i leczenia nowotworów. Obecnie dr hab. M. J. Piotrowska zajmuje się różnego typu zastosowaniami matematyki, kontynuując także […]

Czytaj więcej