Podsumowanie 3. konferencji PTKM „On the trail…”

Podsumowanie 3. konferencji PTKM „On the trail…”

W dniach 15-17 września  w gościnnych murach Politechniki Gdańskiej odbyła się III konferencja z serii „On the Trail of Women in Mathematics. Contemporary Women in Mathematics”, która zgromadziła ok 100 uczestników. Konferencja dedykowana była dwóm znamienitym polskim matematyczkom: Krystynie Kuperberg i Irenie Lasieckiej, o ogromnym dorobku, rozsławiających polską matematykę w świecie. 3. konferencja była kolejnym sukcesem PTKM. Podczas konferencji odbyły się wykłady plenarne zaproszonych gości […]

Czytaj więcej

Stanisława Kanas członkiem Zarządu EWM

Stanisława Kanas członkiem Zarządu EWM

22-26 sierpnia 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Kobiet w Matematyce (EWM) w Aalto (Finlandia), podczas którego Stanisława Kanas została wybrana członkiem Zarządu na kolejną kadencję, zob. link. Wybór ten jest wyrazem uznania dla działalności PTKM w naszym kraju i na arenie europejskiej. EWM została założona w 1986 roku w Paryżu jako europejski oddział Stowarzyszenia Kobiet w Matematyce (AWM) aby stanowić wsparcie dla […]

Czytaj więcej

Maryna Viazovska laureatką Medalu Fieldsa

Maryna Viazovska laureatką Medalu Fieldsa

Maryna Viazovska zdobyła Medal Fieldsa jako druga kobietą w 86-letniej historii tego wyróżnienia. Viazovska ukończyła studia licencjackie na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki natomiast tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Technicznym Kaiserslautern. Doktorat obroniła w 2013 roku w Bonn. Po doktoracie odbyła staż podoktorski w Institut des Hautes Etudes Scientifiques i na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, a w 2017 roku przebywała na Uniwersytecie Princeton jako Minerva […]

Czytaj więcej