Izabella Łaba

Izabella Łaba (ur. 1966) jest polsko-kanadyjską matematyczką, profesorem matematyki na University of British Columbia (UBC). Jej wyjątkowe zdolności ujawniły się już we wczesnym dzieciństwie, co spowodowało „przeskoczenie” 4 lat edukacji. Tytuł magistra uzyskała w 1986 roku (w wieku zaledwie 20 lat!) na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem P. Bilera, w tym też roku otrzymała I nagrodę w konkursie im. Marcinkiewicza za najlepszą pracę studencką. Po studiach, do roku 1989, pracowała jako asystent na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie w Toronto w 1994 roku, pod kierunkiem Israela Michaela Sigala, w latach 1994-1997 pracowała jako E.R. Hedrick Assistant Professor na University of California w Los Angeles, a w 1997-2000 jako Assistant Professor (tenure-track) na Princeton University, zanim w 2000 roku przeniosła się na University of British Columbia, gdzie w 2005 uzyskała tytuł profesora.

Profesor Izabella Łaba posiada ugruntowaną pozycję w gronie czołowych matematyczek kanadyjskich. Główne Jej zainteresowania badawcze to analiza harmoniczna, geometryczna teoria miary: rzuty i odległości, kombinatoryka addytywna. Chociaż Jej obecne prace dotyczą analizy harmonicznej, Łaba rozpoczęła swoją karierę od prac w teorii rozproszenia N-ciał w fizyce matematycznej. Po uzyskaniu doktoratu po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę swoim dowodem (uzyskanym razem z Christianem Gérardem) asymptotycznej kompletności dla dużej klasy układów N-ciał w obecności pola magnetycznego. Ich wyniki ukazały się w AMS Mathematical Surveys and Monographs w 2002 roku pod tytułem “Multiparticle Quantum Scattering in Constant Magnetic Fields”. Podczas pobytu na University of California zainteresowania Łaby zwróciły się w kierunku analizy harmonicznej. Centralnym problemem w tej dziedzinie jest hipoteza Kakeyi dotycząca zbiorów Besicovitcha. Hipoteza Kakeyi jest powiązana z wieloma ważnymi problemami otwartymi w analizie harmonicznej, takimi jak hipoteza ograniczenia i hipoteza Bochnera-Riesza stwierdzająca, że ​​zbiór Besicovitcha musi mieć wymiar Minkowskiego i Hausdorffa n. We współpracy z Katzem i Tao Łaba wyznaczyła dolne ograniczenie wymiaru Besicovitcha w trzech wymiarach. Od 2000 roku Izabella Łaba kontynuuje swoją pracę w zakresie analizy harmonicznej, z ważnymi wynikami w badaniach kafelkowania okresowego i hipotezy Falconera na temat zbiorów odległości punktów, oszacowań długości Favarda i analizy harmonicznej na zbiorach fraktalnych.

Izabella Łaba jest autorką ponad 40 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach takich jak Annals of Mathematics, American Journal of Mathematics, Duke Mathematical Journal, Forum of Mathematics-Pi oraz Geometric and Functional Analysis.

Oprócz artykułów naukowych i wspomnianej wyżej monografii, Izabella Łaba (wraz z Carol Shubin) współredagowała „Wykłady z analizy harmonicznej” Thomasa Wolffa, które nie zostały ukończone z powodu śmierci Autora i wydane w 2007 roku przez American Mathematical Society w serii University Lecture Series.

Za swoje wybitne osiągnięcia Izabella Łaba była wielokrotnie nagradzana: w 2002 roku wyróżniona została Nagrodą UBC za osiągnięcia naukowe, Kanadyjskie Towarzystwo Matematyczne uhonorowało ją Nagrodą Coxeter-James w 2004 r. oraz w 2008 roku – Nagrodą Krieger-Nelson, przyznawaną wybitnym kobietom w matematyce. W 2009 została członkiem honorowym Fields Institute, a w 2014 była zaproszonym prelegentem Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Seulu. W 2016 roku Association for Women in Mathematics and Mathematical Association of America uhonorowały ją wykładem im. Etty Z. Falconer, natomiast w 2012 roku została członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

Izabella Łaba jest jednym z trzech redaktorów założycieli Online Journal of Analytic Combinatorics, redaktorem Analysis and PDE i Discrete Analysis, w przeszłości była redaktorem SIAM Journal on Discrete Mathematics (SIDMA), Canadian Journal of Mathematics oraz Canadian Mathematical Journal.

Profesor Izabella Łaba angażuje się aktywnie w życie kanadyjskiej i amerykańskiej społeczności matematyków. Działa w wielu komisjach Kanadyjskiego Towarzystwa Matematycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, Mathematical Association of America oraz Association for Women in Mathematics.

Zainteresowania pozamatematyczne Profesor Łaby obejmują szerokie spektrum tematów i zawierają fotografikę, sprawy społeczne i ekonomiczne, politykę, sprawy klimatu i ekologii, a wreszcie sprawy etyki i dyskryminacji w nauce, w tym nierówności dotykających kobiet. Perfekcyjnie opracowana strona domowa opisuje dokładnie zakres zainteresowań naukowych i prywatnych oraz sukcesów naukowych w każdym z wymienionych tematów. Wiele ze swoich obserwacji i przemyśleń zamieszcza na blogu „The accidential mathematician”, gdzie wyraża swoje opinie publicznie i dzieli się z czytającymi własnymi obserwacjami. Dopiero czytając Jej blog poznajemy głębię Jej osobowości i zainteresowań. Izabella nie boi się podejmować dyskusji z osobami komentującymi (nawet krytycznie) jej przemyślenia. Piętnuje bez agresji lecz z bezwzględną matematyczną logiką przykłady homofobii, seksizmu i szowinizmu oraz absurdy w nauce i życiu. Dostrzega piękno i konieczność dbałości o przyrodę, komentuje zmiany przebiegające w świecie, Polsce i Jej rodzinnym mieście. Blog jest ilustrowany pięknymi zdjęciami własnego autorstwa.

Źródla:

https://en.wikipedia.org/wiki/Izabella_Łaba
https://personal.math.ubc.ca/~ilaba/
https://www2.cms.math.ca/MediaReleases/2007/res-prizes.html
https://www.ams.org/cgi-bin/fellows/fellows.cgi
www.ams.org/publications/authors/books/postpub/ulect-29
https://www2.cms.math.ca/MediaReleases/2004/res-prizes

sk/20-08-2022