Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce powstało w Rzeszowie, 2 kwietnia 2016 na Zjeździe Założycielskim PTKM, w którym udział wzięło 25 osób. Uczestnicy zjazdu jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu i rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce ze skrótem PTKM oraz nazwą angielską Polish Women in Mathematics (PWM). PTKM zostało formalnie zarejestrowane 5 lipca 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:  0000626678.

UCZESTNICY ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

 1. Urszula Bentkowska
 2. Aneta Dadej
 3. Urszula Foryś
 4. Anna Gryboś
 5. Katarzyna Halik
 6. Aleksandra Hankus
 7. Beata Jackowska-Zduniak
 8. Krystyna Jaworska
 9. Stanisława Kanas
 10. Joanna Kowalczyk
 11. Anna Król
 12. Bożena Maj-Tatsis
 13. Małgorzata Migda
 14. Magdalena Nockowska_Rosiak
 15. Barbara Pękala
 16. Agnieszka Prusińska
 17. Ewa Rak
 18. Ewa Schmeidel
 19. Iwona Skrzypczak
 20. Ewa Swoboda
 21. Anna Szpila
 22. Katarzyna Szymańska-Dębowska
 23. Edyta Trybucka
 24. Zofia Walczak
 25. Robert Wolak

WŁADZE PTKM – KADENCJA 2016 – 2020

ZARZĄD PTKM

Prezes – Stanisława Kanas – email

Wiceprezesi

Urszula Foryś – email

Krystyna Jaworska – email

Skarbnik – Barbara Pękala – email

Sekretarz – Aneta Dadej – email

Członkowie Zarządu Głównego

Katarzyna Szymańska-Dębowska – email

Zofia Walczak – email

KOMISJA REWIZYJNA PTKM

Ewa Schmeidel (Przewodnicząca) – email

Małgorzata Migda – email

Anna Szpila (Sekretarz) – email

SĄD KOLEŻEŃSKI PTKM

Magdalena Nockowska-Rosiak (Przewodnicząca) – email

Anna Gryboś – email

Edyta Trybucka – email