Agregacje przedziałowe w zagadnieniach optymalizacji klasyfikatorów

Urszula Bentkowska
Uniwersytet Rzeszowski


Zostaną przedstawione klasy agregacji przedziałowych, spełniające różne warunki monotoniczności ze względu na wybrany porządek między przedziałami. Pokazane będą podstawowe własności tych agregacji, zależności między nimi oraz zostaną omówione liczne przykłady. W drugiej części prezentacji rozważane agregacje przedziałowe zostaną zaprezentowane w kontekście praktycznym, w zagadnieniach kombinacji klasyfikatorów i optymalizacji ich działania.


Wykład odbędzie się 8 grudnia 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.