Bazy typu zachłannego w przestrzeniach funkcyjnych

Anna Kamont
Instytut Matematyczny PAN, Oddział w Gdańsku


W ostatnich latach, szeroko badane są różne nieliniowe metody aproksymacji. Jedną z takich metod jest aproksymacja zachłanna względem baz. W referacie planuję poruszyć następujące punkty:

  • Bazy zachłanne (oraz pokrewne: prawie zachłanne, quasi-zachłanne) w przestrzeniach Banacha i ich podstawowe własności. 
  • Istnienie/ nieistnienie baz zachłannych (i pokrewnych) w konkretnych przestrzeniach funkcyjnych ( , przestrzenie Sobolewa, Besova i Lizorkina-Triebla), wraz z przykładami.

Wykład odbędzie się 10 listopada 2021 o godzinie 17.30 przy użyciu komunikatora Zoom.