Co tablice Littlewooda-Richardsona mówią o niezmienniczych podprzestrzeniach nilpotentnych operatorów liniowych

Justyna Kosakowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


G. Birkhoff w 1934 roku postawi l problem opisu podgrup ustalonej p-grupy abelowej z dokładnością do izomorfizmu tej grupy (tzw. problem Birkhoffa). W latach 1959-1961 J. A. Green oraz T. Klein pokazali w jaki sposób stowarzyszyć tablicę Littewooda-Richardsona (LR-tablic¸e) z podgrupą p-grupy abelowej. Konstrukcję tę można uogólnić do niezmienniczych podprzestrzeni nilpotentnych operatorów liniowych. Referat będzie przeglądem wspólnych badań prelegentki z profesorem Markusem Schmidmeierem z Florida Atlantic University. Pokażemy rolę, którą odgrywają LR-tablice w badaniu algebraicznych oraz geometrycznych własności niezmienniczych podprzestrzeni nilpotentnych operatorów liniowych.


Wykład odbędzie się 9 marca 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom