Główne kierunki badań w dydaktyce matematyki – wyzwania współczesności

Edyta Juskowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Celem spotkania będzie zaprezentowanie roli dydaktyki matematyki oraz dydaktyków matematyki w procesie uczenia się i nauczania matematyki. Przedyskutowane zostaną współczesne problemy dydaktyki matematyki jako nauki oraz rola prowadzenia badań w dydaktyce matematyki.


Wykład odbędzie się 2 marca 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.