Matematyczne modele ekspresji genów

Agnieszka Bartłomiejczyk
Politechnika Gdańska


Głównym celem prowadzonych przeze mnie prac badawczych jest konstrukcja i analiza modeli ekspresji genów białek Hes1 oraz p53 opisywanych za pomocą układów równań różniczkowych (również z opóźnieniem). Wiele badań wskazuje, że Hes1 może być ważnym czynnikiem regulującym progresję m.in. raka piersi oraz stanowić cel terapeutyczny w leczeniu. Podobnie p53, początkowo traktowane jako onkogen, zostało uznane za białkowego strażnika genomu, ponieważ chroni informację genetyczną komórki przed uszkodzeniem. 

Zrozumienie struktury i mechanizmu regulacji ekspresji genów jest niezbędne do zrozumienia funkcjonowania wielu procesów biologicznych i chemicznych związanych głównie z regulacją genetyczną. Jest również konieczne do zrozumienia powstawania chorób (w szczególności nowotworowych), a tym samym skutecznej walki z nimi. Stworzenie bardziej adekwatnych modeli (których analiza matematyczna jest możliwa) daje szansę na rozstrzygnięcie wielu wciąż otwartych problemów. 

Referat będzie dotyczył badań nad ekspresją genów prowadzonych wspólnie z prof. Moniką Piotrowską i prof. Markiem Bodnarem z Uniwersytetu Warszawskiego.


Wykład odbędzie się 13 października 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.