Modelowanie wzrostu guzów nowotworowych linii EMT6/Ro i ich odpowiedzi na wielodawkowe napromienienie

Monika Joanna Piotrowska
Uniwersytet Warszawski


Podczas wystąpienia opowiem o modelu opisującym wzrost guzów nowotworowych linii komórkowej EMT6/Ro i ich odpowiedź na radioterapię. Model powstał we współpracy z Simonem Angusem z Monash University w Australii i był rozwijany na przestrzeni kilku lat. W naszych wcześniejszych pracach [1-2] pokazaliśmy, że model obliczeniowy, bazujący na metodologii automatów komórkowych, można z powodzeniem skalibrować w szerokim spektrum charakterystyk wzrostu guzów z danymi eksperymentalnymi, a także z eksperymentalnie obserwowaną odpowiedzią na pojedyncze dawki napromienienia [3]. W kolejnym kroku model wzrostu guzów EMT6/Ro uwzględniający odpowiedź na wielodawkowe schematy napromieniania [4] został skalibrowany na podstawie 18 niezależnych wielodawkowych eksperymentów, co zaowocowało otrzymaniem modelu o wysokiej wierności opisu. Ostatnio w poszerzonym gronie współpracowników, przy użyciu kart graficznych i algorytmów genetycznych, opracowaliśmy technikę prowadzenia wysoce zrównoleglonych poszukiwań ogromnej przestrzeni możliwych wielodawkowych protokołów napromieniania w celu zidentyfikowania obiecujących kandydatów do dalszych badań klinicznych.

Referencje:
[1] M. J. Piotrowska and S. D. Angus. A quantitative cellular automaton model of in vitro multicellular spheroid tumour growth.Journal of Theoretical Biology, 258(2):165–178, 2009.
[2] S. D. Angus and M. J. Piotrowska. The onset of necrosis in a 3d cellular automaton model of EMT6 multi-cellular spheroids. Applicationes Mathematicae (Warsaw), 37(1):69–88, 2010.
[3] S. D. Angus and M. J. Piotrowska. A numerical model of EMT6/Ro spheroid dynamics under irradiation: Calibration and estimation of the underlying irradiation-induced cell survival probability. Journal of Theoretical Biology, 320:23–32, 2013.
[4] S. D. Angus and M. J. Piotrowska. A matter of timing: Identifying significant multi-dose radiotherapy improvements by numerical simulation and genetic algorithm search. PLoS ONE, 9(12):e114098, 2014.


Wykład odbędzie się 9 marca 2022 o godzinie 17.30 przy użyciu komunikatora Zoom.