Niedostateczna reprezentacja kobiet w redakcjach czasopism naukowych

Stanisława Kanas
Uniwersytet Rzeszowski


Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej (UE, art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej):

“Równy udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji jest kwestią sprawiedliwości i jest potrzebny do wzmocnienia demokracji. Prawdopodobnie przyniesie to również korzyści wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności UE”.

Strategia UE na rzecz równości płci na lata 2020-2025 przedstawia nowe działania polityczne, których celem jest równowaga płci na poziomie 50-50%, aby osiągnąć cel UE, w którym kobiety i mężczyźni mają równe szanse rozwoju i mogą na równi uczestniczyć we wszystkich aspektach działalności. W niniejszym wykładzie omówię jak sytuacja ta wygląda w redakcjach czasopism naukowych.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality


Wykład odbędzie się 27 października 2020 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.