Nierówności multyplikatywne, historia i otwarte problemy

Agnieszka Kałamajska
Uniwersytet Warszawski


Nierówności multyplikatywne wyprowadzone zostały w pierwszych latach 20-go wieku przez Hadamarda a następnie uogólnione w 1939 roku przez Kołmogorova do wersji:

gdzie funkcja jest określona na prostej rzeczywistej, . Pomimo upływu czasu, wokół tej nierówności jest bardzo wiele otwartych pytań z pogranicza teorii przestrzeni funkcyjnych, równań cząstkowych, analizy harmonicznej. Jednym z interesujących mnie wariantów jest klasa mocno nieliniowych nierówności, gdzie po prawej stronie występują wyrażenia mieszane zawierające iloczyny postaci , gdzie P jest operatorem eliptycznym, na przykład postaci:

Pragnę omówić serię prac które powstawały na przestrzeni lat przy współpracy z wieloma autorami: Katarzyną Pietruską – Pałubą, Janem Peszkiem, Katarzyną Mazowiecką, Ignacym Lipką, Claudią Capone oraz Alberto Fiorenza, oraz perspektywę zastosowań tego typu nierówności do teorii równań różniczkowych cząstkowych zdegenerowanych.


Wykład odbędzie się 8 czerwca 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.