O pewnych operatorach w przestrzeniach funkcji o ograniczonej wariacji

Daria Bugajewska
Uniwersytet Poznański


W pierwszej części wykładu omówimy rezultaty dotyczące działania, ograniczoności oraz ciągłości nieliniowych operatorów superpozycji w przestrzeniach funkcji o ograniczonej wariacji. Skupimy się na klasycznej przestrzeni funkcji o ograniczonej wariacji w sensie Jordana oraz na pewnym jej uogólnieniu, tzn. na przestrzeni funkcji o ograniczonej wariacji w sensie Watermana. Druga część wykładu będzie poświęcona operatorom mnożenia w tych przestrzeniach.


Wykład odbędzie się 10 listopada 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.