Rozwiązania typu canard dla osobliwie zaburzonych modeli drapieżnik – ofiara typu Rosenzweiga-MacArthura oraz Lesliego-Gowersa

Katarzyna Szymańska-Dębowska
Politechnika Łódzka


Omówiona zostanie opóźniona wymiana stabilności dla rozwiązań osobliwie zaburzonego równania nieautonomicznego. Skupimy się na przypadku bifurkacji wstecznej, to znaczy na sytuacji gdy przecinają się dwa z trzech stanów quasi-stacjonarnych. Wyniki zostaną wykorzystane do opisu rozwiązań typu canard dla osobliwie zaburzonych modeli drapieżnik – ofiara typu Rosenzweiga-MacArthura oraz Lesliego-Gowersa.


Wykład odbędzie się 12 stycznia 2021 o godzinie 17.30 przy użyciu komunikatora Zoom.