Wybrane zagadnienia z teorii zbiorów rozmytych i ich zastosowanie w medycynie

Barbara Pękala
Uniwersytet Rzeszowski


Teoria zbiorów rozmytych zapoczątkowana w 1965 roku przez Zadeha, a później rozwijana poprzez jej rozszerzenia, np. teorię przedziałowych zbiorów rozmytych lub intuicjonistycznych zbiorów rozmytych (Sambuc, Zadeh 1975) umożliwia modelowanie matematyczne służące do opisania tych zjawisk i pojęć, które mają charakter wieloznaczny i nieprecyzyjny, czyli modelowanie niepewności istniejącej w wielu obszarach życia człowieka. Zostaną przedstawione pewne miary dla przedziałowych zbiorów rozmytych, takie jak inkluzja, podobieństwo lub równoważność, wraz z ich zastosowaniem, w szczególności w procesie podejmowania decyzji medycznej (rak jajników, rak piersi, zagrożenie niewydolnością krążeniową).


Wykład odbędzie się 10 listopada 2020 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.