Zbiór osobliwy minimalizujących przekształceń harmonicznych

Katarzyna Mazowiecka
Uniwersytet Warszawski


Minimalizujące przekształcenia harmoniczne (czyli przekształcenia w rozmaitość Riemannowską minimalizujące energię Dirichleta) o ustalonym warunku brzegowym są gładkie poza zbiorem osobliwym o ko-wymiarze 3. W czasie mojego wystąpienia opowiem o osobliwościach tych przekształceń i przyczynach ich powstawania. Przedstawię uogólnienie wyniku Almgrena i Lieba, które mówi o ograniczeniu miary zbioru osobliwego przez odpowiednią normę warunku brzegowego oraz opowiem o stabilności tego oszacowania. Referat będzie na podstawie wspólnej pracy z Michałem Miśkiewiczem i Arminem Schikorrą.


Wykład odbędzie się 13 kwietnia 2022 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.