Zwarte grupy kwantowe i metody ich konstrukcji

Anna Wysoczańska-Kula
Uniwersytet Wrocławski


W moim wystąpieniu omówię ogólną ideę stojącą za “matematyką nieprzemienną”, wyjaśnię pojęcie (zwartej) grupy kwantowej (a la Woronowicz) i zaprezentuję wybrane metody tworzenia takich grup. W dalszej części skupię się na przedstawieniu klasyfikacji niskowymiarowych grup kwantowych, które można otrzymać z konstrukcji Woronowicza. 

Bibliografia: 

  1. A. Kula, Woronowicz construction of compact quantum groups for functions on permutations. Classification result for N=3. J. Math. Anal. Appl. 421 (2015), no. 2, 16731712. 
  2. 2. M. Weber, Introduction to compact (matrix) quantum groups and BanicaSpeicher (easy) quantum groups, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) 127(5), 2017, 881933 . 
  3. 3. S.L. Woronowicz, Tannaka-Krein duality for compact matrix pseudogroups. Twisted SU(N) groups. Invent. Math., 93(1):35–76, 1988. 

Wykład odbędzie się 12 stycznia 2022 o godzinie 17.30 przy użyciu komunikatora Zoom.