On the Trail of Women in Mathematics – in Honor of Sofia Kowalewska

On the Trail of Women in Mathematics – in Honor of Sofia Kowalewska

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: On the Trail of Women in Mathematics – in Honor of Sofia Kowalewska, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 2 września 2019 roku. Obrady odbędą się w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, budynek B7, al. A. Mickiewicza 30, Kraków.
Będzie to druga konferencja z cyklu „Śladami kobiet w matematyce”, który ma na celu promowanie osiągnięć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i nauk pokrewnych.
Celem tej konferencji jest uhonorowanie profesor Sofii Kowalewskiej, nazywanej „Księżniczką matematyki”, jej znaczącego wkładu w rozwój matematyki, szczególnie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań, a także podkreślenie wkładu Kowalewskiej w walkę o prawa kobiet i ich równy dostęp do wykształcenia i stanowisk. W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi.
Tematyka konferencji nie ogranicza się do równań różniczkowych i ich zastosowań – powinna pokrywać jak najszerszy zakres współczesnych badań w dziedzinie nauk matematycznych, z których wiele rozwijało się pod wpływem prof. Kowalewskiej.
W programie konferencji znajdą się wykłady plenarne, sesje tematyczne i sesja plakatowa. Ważnym elementem będzie panel dyskusyjny pn. “Mobbing at universities”. Strona konferencji: https://skwm.ptkwm.pl/

sk/15/03/2019