Geometria struktur statystycznych na rozmaitościach

Barbara Opozda
Uniwersytet Jagielloński, Kraków


Geometryczne struktury statystyczne pojawiły się naturalnie w obydwu dziedzinach: statystyce i geometrii. W statystyce jako uogólnienie struktur hessjanowskich; w geometrii, między innymi, jako uogólnienie struktur na hiperpowierzchniach ekwiafinicznych lub podrozmaitościach lagranżowskich. Geometria struktur statystycznych ma fundamentalne znaczenie w teorii informacji i, przede wszystkim, z punktu widzenia geometrii, jest teorią struktury bogatej w obiekty, w tym obiekty trudne do badania w ca lej swojej ogólności. Dotyczy to choćby koneksji liniowych. Ścisłe relacje między metrykami i koneksjami, definiujące strukturę statystyczną, pozwalają na badanie własności zarówno koneksji jak i związanych z nimi metryk.


Wykład odbędzie się 15 września 2020 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.