Składki członkowskie w roku 2021

Członkowie zwyczajni – 60 PLN

Członek zwyczajny PTKM ma obowiązek opłacić składki członkowskie do 01 kwietnia 2022 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Numer rachunku: 36 1140 2004 0000 3502 7957 2288

IBAN: PL 36 1140 2004 0000 3502 7957 2288

SWIFT: BREXPLPWOMB

mBank SA
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
www.mbank.pl
Oddział w Rzeszowie
Al. Rejtana 23 35-326 Rzeszów

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu mailem do Skarbnika PTKM. Wyślij potwierdzenie przelewu

Logując się na swoje konto można zobaczyć swoje dane. Wówczas można dokonywać zmian w swoim formularzu rejestracyjnym. Prosimy po opłaceniu składki wybrać w polu: Opłacona składka za rok 2021 pozycję: Tak.