On the Trails of Mathematics: Cecylia Krieger-Dunaj and Her successors

Czwarta konferencja PTKM z cyklu „Szlakami matematyki”, będącego jednym z głównych działań stowarzyszenia (zob.. strony konferencji: https://konferencja.ptkwm.pl/ (2017), https://skwm.ptkwm.pl/ (2019), http://otowim22.ptkwm.pl/ (2022)). Celem naszych konferencji jest promocja dorobku i zasług naukowych kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i dziedzin pokrewnych. Oczywiście nie ograniczamy konferencji wyłącznie do uczestniczek kobiet, gdyż mamy na myśli równość płci i chcemy promować równość szans i równe traktowanie kobiet w naukach matematycznych.

Obecna konferencja będzie miała na celu uhonorowanie polskiej matematyk – Cecylii Krieger-Dunaj oraz jej następczyni, w szczególności dwóch Polek: Izabeli Łaby i Nicole Tomczak-Jaegermann. Wszystke trzy należą do ścisłej światowej czołówki naukowców w swoich dziedzinach badawczych, uhonorowanymi licznymi nagrodami międzynarodowych organizacji naukowych. Kobiety te poprzez swoje osiągnięcia i wybitny wkład w rozwój światowej nauki mogą służyć jako wzorce do naśladowania dla wszystkich młodych naukowców.

Mówcy plenarni: Izabela Łaba (University of British Columbia) and Peter Pivovarov (University of Missouri, doktorant Nicole Tomczak-Jaegermann).

Mówcy zaproszeni: Malabika PramanikBunyamin SariJan RychtarAnna LytovaPiotr Bartłomiejczyk .