Edyta Szymańska

Dr hab. Edyta Szymańska urodziła się 4 grudnia 1970 roku. Studiowała na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu, dyplom magistra matematyki otrzymała w 1994 roku na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Karońskiego. Promotorem jej rozprawy doktorskiej ,,Algorytmy równoległe znajdowania maksymalnych zbiorów niezależnych w hipergrafach liniowych” był również prof. Karoński. Po uzyskaniu stopnia doktora w 1999 roku jako postdoc przebywała w Georgia Institute of Technology w Atlancie, a następnie na Uniwersytecie w Lund, jako stypendystka Instytutu Szwedzkiego w ramach programu Visby. W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, po czym pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Odeszła 18 marca 2015 roku po ponad trzyletnich zmaganiach z chorobą nowotworową.

Poznańska Fundacja Matematyczna zdecydowała o ustanowieniu konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w 2 latach poprzedzających termin konkursu przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.
Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek nagrodzona zostanie tylko jedna, wybrana przez kapitułę konkursu. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego.
Od drugiej edycji (2019 roku) konkurs jest objęty patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie. Szczegółowe informacje o konkursie i laureatkach na stronie konkursu.