Wyróżnienie w Konkursie PTKM’23 – Magda Dettlaff

Wyróżnienie w Konkursie PTKM’23 – Magda Dettlaff

Komisja ds Nagród Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce wyróżniła Magdę Dettlaff w Konkursie o Nagrodę PTKM za rok 2023. Dr inż. Magda Dettlaff jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej na takich uczelniach jak Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych. Aktualnie pracuje w  Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Pracując na uczelniach prowadzi badania z zakresu teorii grafów, potwierdzone publikacjami naukowymi i wystąpieniami na konferencjach międzynarodowych. Swoje badania skupia głównie na tematyce dominowania w grafach i zagadnieniach pokrewnych. Ponadto angażuje się w działalność popularyzującą matematykę oraz organizuje warsztaty i konferencje dla uczniów, studentów i naukowców. Chętnie uczestniczy w wymianach naukowych i dydaktycznych pomiędzy uczelniami z całego świata. Zob. strona Magdy Dettlaff

sk/08/04/2024