Laureatka Nagrody PTKM’23 – Iwona Chlebicka

Laureatka Nagrody PTKM’23 – Iwona Chlebicka

Dr hab. Iwona Chlebicka ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 roku obroną rozprawy doktorskiej zatytułowanej ,,Nierówności Hardy’ego i nieliniowe zagadnienia własne” i przygotowanej pod kierunkiem prof. Agnieszki Kałamajskiej. Kierowała grantem NCN Preludium ,,Nieliniowe zagadnienia własne” oraz grantem NCN Sonata ,,Nieliniowe zagadnienia różniczkowe w uogólnionych przestrzeniach Sobolewa i Orlicza”. Była stypendystką programu START ufundowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest laureatką nagrody im. E. Szymańskiej oraz głównej nagrody POLITYKI w dziedzinie nauk ścisłych. Publikuje m.in. w czasopismach takich jak Calculus of Variations of PDE, Journal of Functional Analysis, Journal of London Math. Soc., czy Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire. Jest współautorką monografii ,,Partial Differential Equations in Anisotropic Musielak-Orlicz Spaces” opublikowanej w prestiżowej serii Springer Monographs in Mathematics. Obecnie kieruje grantem NCN Sonata Bis ,,Zagadnienia o miarowych danych” rozwijając teorię istnienia i regularności dla nieliniowych równań różniczkowych.

Badania naukowe prowadzone przez dr hab. Iwonę Chlebicką dotyczą fundamentalnych własności nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych postawionych w nieklasycznych przestrzeniach funkcyjnych i związanych z nimi funkcjonałów wariacyjnych oraz potrzebnych do ich badania metod analizy funkcjonalnej. Oprócz istnienia różnych konceptów bardzo słabych rozwiązań zagadnień z nieregularnymi danymi, otrzymane w ostatnich latach wyniki dotyczą regularności rozwiązań i optymalnych warunków na gęstość funkcji gładkich w niekonwencjonalnych przestrzeniach funkcyjnych.

Prywatnie mama 4 dzieci w wieku 0, 10, 13 i 16 lat.

sk/07/04/2024