ZARZĄD GŁÓWNY PTKM – KADENCJA 2021 – 2024

Prezes – Stanisława Kanas – email

Wiceprezes – Urszula Foryś – email

Skarbnik – Barbara Pękala – email

Sekretarz – Ewa Rak – email

Członkowie Zarządu Głównego

Agnieszka Bartłomiejczyk – email

KOMISJA REWIZYJNA PTKM

Anna Gryboś – email

Anna Szpila (Sekretarz) – email

SĄD KOLEŻEŃSKI PTKM

Beata Jackowska-Zduniak (Przewodnicząca) – email

Zdzisław Rychlik (Sekretarz) – email

Edyta Trybucka – email