Kobiety i kariera naukowa: uwarunkowania, ograniczenia, sukcesy

Justyna Wojniak
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Przedmiotem wystąpienia są rozważania na temat kariery zawodowej w nauce z uzwględnieniem jej specyfiki wynikającej z kryterium płci. Jak mogłoby się wydawać, we współczesnym świecie mamy do czynienia z szerokimi możliwościami wyboru i kierowania indywidualną ścieżką profesjonalnego rozwoju. Jednakże, na co wskazują wyniki badań, prowadzonych m.in. przez Fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, płeć odgrywa znaczącą rolę zarówno w podejmowaniu decyzji o wyborze kariery naukowej, jak i w jej późniejszym przebiegu. Nie bez znaczenia są tu oczywiście ugruntowane kulturowo stereotypy, które traktować należy jako jedną z kluczowych barier pojawiających się przed kobietami zatrudnionymi w sektorze naukowym czy akademickim. Z drugiej strony, podkreślić należy wybitne osiągnięcia zarówno polskich, jak i zagranicznych badaczek, nie tylko współczesnych, ale również tych, których wkład w rozwój światowej nauki bywa zapominany lub nawet podważany.

Celem wystąpienia, poza zaprezentowaniem czynników rzutujących na pozycję kobiet w obszarze nauki, jest również próba zarysowania strategii działania i narzędzi do wdrożenia, po to, by w pełni wykorzystać potencjał badawczy, wynikający z kreatywności i zasobów intelektualnych osób zajmujących się działalnością naukową, niezależnie od ich płci.


Wykład odbędzie się 20 kwietnia 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.