Matematyczny model transportu w przestrzeni międzykomórkowej: zastosowanie w chemioterapii

Katarzyna Rejniak
H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, oraz University of South Florida (USA)


Model matematyczny microPKPD pozwala na testowanie farmakokinetycznych (PK) i farmakodynamicznych (PD) własności leków przeciwrakowych na poziomie pojedynczych komórek (mikroskala). Matematycznie, model łączy równania dynamiki płynów i równania reakcji-dyfuzji, i wykorzystuje preparaty histologiczne do zdefiniowania przestrzeni międzykomórkowej. Pozwala to na symulowanie transportu cząsteczek leku pomiędzy realistycznymi komórkami rakowymi. W tym wykładzie omówimy użycie modelowania matematycznego do wyznaczenia bardziej skutecznych harmonogramów podawania leków przeciwrakowych, pojedynczo lub w kombinacjach, by zwiększyć skuteczność ich działania.


Wykład odbędzie się  9 lutego 2022 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.