Nowe narzędzia stosowane w analizie ryzyka systemowego w sektorze ubezpieczeniowym

Anna Denkowska

Katedra Matematyki, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie


Główne działania sektora ubezpieczeniowego to działania związane z przejmowaniem i redystrybucją skutków finansowych ryzyka. Ubezpieczyciele podejmując działalność pozaubezpieczeniową również generują ryzyko systemowe, czyli ryzyko wystąpienia zdarzenia, którego niechciane skutki finansowe obejmują szeroko realną gospodarkę. Ustalenie narzędzi, które pozwolą na analizę, identyfikację i pomiar ryzyka systemowego w
sektorze ubezpieczeniowym, jest jednym z zadań ogłoszonych w raporcie European Insurance and Occupational Pensions Authority (2020). Łącząc narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne z narzędziami teorii sieci, identyfikujemy globalnie istotnych ubezpieczycieli oraz możliwe sieci połączeń między największymi ubezpieczycielami w Europie a w związku z tym potencjalne ścieżki zarażania niepożądanymi skutkami finansowymi. W ostatnich badaniach analizujemy również, czy ryzyko klimatyczne ma wpływ na wkład w ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeniowym. W trakcie referatu przedstawię ideę zagadnienia oraz stosowane narzędzia.


Wykład odbędzie się 22 listopada 2023 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.