O wykorzystaniu teorii sterowania w planowaniu leczenia

Urszula Foryś

Zakład Biomatematyki i Teorii Gier

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na przykładzie terapii chorób nowotworowych opowiem o tym, w jaki sposób można wykorzystać teorię sterowania do zoptymalizowania leczenia. Podam najpierw prosty przykład, gdzie optymalne jest tzw. sterowanie bang-bang, czyli maksymalna dawka/brak dawki, a potem opowiem o pomyśle mojego byłego doktoranta, obecnie doktora Piotra Bajgera, w którym główną rolę odgrywa tzw. sterowanie osobliwe, prowadzące do pośrednich dawek leku.