O zagadnieniu optymalizacji kształtu materiałów przewodzących ciepło

Anna Zatorska-Goldstein
Uniwersytet Warszawski


W czasie wykładu opiszę problem wyznaczenia optymalnego przewodnika dla zadanych źródeł ciepła. Z matematycznego punktu widzenia to zagadnienie optymalizacyjne jest bardzo ciekawe. Mimo klasycznego sformułowania jest ono współcześnie bardzo intensywnie badane z wykorzystaniem nowych narzędzi matematycznych. Teoria zostanie zilustrowana dużą ilością przykładów.


Wykład odbędzie się 13 października 2021 o godzinie 17.30 przy użyciu komunikatora Zoom.