Wokół średnich

Justyna Jarczyk
Uniwersytet Zielonogórski


Zgodnie z tytułem, centralnym pojęciem mojego wystąpienia będzie pojęcie średniej. Przedstawię wybór zagadnień ważnych w teorii średnich i bliskich moim zainteresowaniom. W szczególności pokrótce omówię klasyczne i uogólnione algorytmy Gaussa i ArchimedesaBorchardta, a tak że związane z tym zjawisko niezmienniczości średnich. To ostatnie prześledzimy na przykładzie klas średnich quasi-arytmetycznych i ważonych średnich quasi-arytmetycznych, czyli najlepiej, jak dotąd, zbadanych klas średnich. Poruszę też problem wypukłości ważonych średnich quasi-arytmetycznych, w szczególności opiszę związki pomiędzy wypukłością średniej a wypukłością jej generatora. Przedstawione rezultaty pochodzą z różnych okresów i są zarówno mojego autorstwa, jak i autorstwa matematyków minionych czasów, a tak że moich kolegów współcześnie żyjących.


Wykład odbędzie się 9 marca 2021 o godzinie 17.00 przy użyciu komunikatora Zoom.