Nominacja profesorska Prof. Urszuli Foryś

Nominacja profesorska Prof. Urszuli Foryś

3 października 2018 roku Prezydent RP nadał dr hab. Urszuli Foryś tytuł profesora nauk matematycznych.Prof. Urszula Foryś jest kierownikiem Zakładu Biomatematyki i Teorii Gier Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Uniwersytetem Warszawskim związana jest już od czasu studiów, tam uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego. Prof. Foryś zajmuje się przede wszystkim zastosowaniami matematyki w biologii i medycynie, modelowaniem […]

Czytaj więcej

100-lecie praw wyborczych Polek!

100-lecie praw wyborczych Polek!

28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono (Art.1), że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Postanowienie to przyznało prawa wyborcze Polkom. Dzięki temu Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to rozwiązanie. 1 czerwca 1906 parlament Finlandii przyznał […]

Czytaj więcej