Nasza koleżanka wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie

Nasza koleżanka wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie

Według opracowań Stanford University,  Elsevier oraz firmy SciTech Strategies, opublikowanych na łamach „PLOS Biology” nasza koleżanka Stanisława Kanas, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, znalazła się w grupie 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane w naukowej literaturze. Zestawienia opracowano na podstawie danych bibliometrycznych wszystkich naukowców indeksowanych w bazie Scopus oraz dla wszystkich dyscyplin naukowych, w oparciu o  indeks dotyczący cytowalności prac naukowych. Zestawienia obejmują okres całej kariery naukowej (do roku 2019) […]

Czytaj więcej

Fellow of the AMS dla prof. Marty Lewickiej

Fellow of the AMS dla prof.  Marty Lewickiej

Nasza koleżanka prof. Marta Lewicka została uhonorowana tytułem Fellow of the American Mathematical Society (AMS), Class of 2021: link Fellows of the AMS to grupa osób których wkład w rozwój matematyki został uznany za wybitny i których wyniki cieszą się wysoka oceną profesjonalistów. W tym roku, który jest dziewiątym rokiem edycji programu, tytuł Fellow of the AMS  otrzymało czterdziestu sześciu matematyków z całego świata, w tym sześć kobiet.  Tytuł  Fellow  of  the  AMS  został przyznany prof. […]

Czytaj więcej

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Barbara Pękala

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Barbara Pękala

Barbara Pękala pracuje w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jest kierownikiem Pracowni Metod Przybliżonych w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz kierownikiem Zakładu Metod Przybliżonych w Instytucie Informatyki. Od 2014 roku współorganizuje konferencję: International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS). W latach 2014-2019 opublikowała 25 […]

Czytaj więcej