Fellow of the AMS dla prof. Marty Lewickiej

Fellow of the AMS dla prof.  Marty Lewickiej

Nasza koleżanka prof. Marta Lewicka została uhonorowana tytułem Fellow of the American Mathematical Society (AMS), Class of 2021: link

Fellows of the AMS to grupa osób których wkład w rozwój matematyki został uznany za wybitny i których wyniki cieszą się wysoka oceną profesjonalistów. W tym roku, który jest dziewiątym rokiem edycji programu, tytuł Fellow of the AMS  otrzymało czterdziestu sześciu matematyków z całego świata, w tym sześć kobiet.  Tytuł  Fellow  of  the  AMS  został przyznany prof. Lewickiej  za wyniki w dziedzinie równań  różniczkowych cząstkowych i rachunku wariacyjnego, z zastosowaniami w mechanice ośrodków ciągłych. Lista wszystkich nagrodzonych znajduje się pod tutaj

sk/08/04/2021