On the Trails of Mathematics: Cecylia Krieger-Dunaj and Her successors 8-11.11.2024

On the Trails of Mathematics:   Cecylia Krieger-Dunaj and Her successors   8-11.11.2024

Serdecznie zapraszamy na IV konferencję Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce z cyklu „Szlakami matematyki” , będącą jednym z głównych działań stowarzyszenia (zob. strony poprzednich konferencji: https://konferencja.ptkwm.pl/ (2017), https://skwm.ptkwm.pl/ (2019), http://otowim22.ptkwm.pl/ (2022)).

IV konferencja odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2024 r. w Centrum Badawczo-Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania.

Celem konferencji PTKM jest promocja dorobku i zasług naukowych kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i dziedzin pokrewnych. Udział w konferencji nie jest ograniczony wyłącznie do kobiet, gdyż jednym z celów PTKM jest promocja równych szans i równego traktowanie w naukach matematycznych.

Głównym celem IV konferencji jest uhonorowanie trzech matematyczek polskiego pochodzenia – Cecylii Krieger-Dunaj i laureatek Jej nagrody. Kanadyjskie Towarzystwo Matematyczne w 1995 roku w uznaniu zasług Cecylii i Evelyn Nelson  ustanowiło nagrodę Krieger-Nelson Prize Lectureship. Laureatkami polskiego pochodzenia uhonorowanymi nagrodą Krieger-Nelson Prize są: Izabella Łaba i Nicole Tomczak-Jaegermann. Wszystkie trzy kobiety należą do czołowych naukowców na świecie w swoich dziedzinach badawczych, które poprzez swoje osiągnięcia i wybitny wkład w rozwój nauki światowej mogą być tzw. „wzorami do naśladowania” dla wszystkich młodych naukowców – nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, szczegóły na stronie.

sk/07/05/2024