100-lecie praw wyborczych Polek!

100-lecie praw wyborczych Polek!

28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono (Art.1), że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”.
Postanowienie to przyznało prawa wyborcze Polkom. Dzięki temu Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to rozwiązanie.
1 czerwca 1906 parlament Finlandii przyznał kobietom prawa wyborcze, w 1908 Dania (pełne prawa dopiero w 1915), 1913 Norwegia, 1915 – Islandia, 1917 – Holandia, również Rosja po rewolucji lutowej wraz z ustanowieniem republiki parlamentarnej w 1917 r. Faktycznie było to jednak „prawo głosowania” wyłącznie na partię rządzącą bolszewików, opozycyjne partie zostały zlikwidowane. Czytaj więcej na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/sto-lat-praw-wyborczych-polek/

sk/15/02/2018