Nominacja profesorska Prof. Urszuli Foryś

Nominacja profesorska Prof. Urszuli Foryś

3 października 2018 roku Prezydent RP nadał dr hab. Urszuli Foryś tytuł profesora nauk matematycznych.
Prof. Urszula Foryś jest kierownikiem Zakładu Biomatematyki i Teorii Gier Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Uniwersytetem Warszawskim związana jest już od czasu studiów, tam uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego. Prof. Foryś zajmuje się przede wszystkim zastosowaniami matematyki w biologii i medycynie, modelowaniem dynamiki nowotworów i terapii przeciwnowotworowych, modelowaniem ekologicznym, epidemiologicznym, układami dynamicznymi, równaniami różniczkowymi i różnicowymi zwyczajnymi i z opóźnionym argumentem. Prof. Foryś jest członkiem Warszawskiej Grupy Biomatematycznej, zajmującej się modelowaniem dynamiki i terapii nowotworów, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu zastosowań matematyki, wykonawcą i kierownikiem wielu projektów naukowo-badawczych. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z zespołem badawczym prof. Zvii Agur z Institute for Medical Biomathematics (Izrael), a z zespołem badawczym prof. Anpinga Liu z CUG (Chiny), z zespołem prof. Victora Pereza-Garcii (Hiszpania), Cooperation Group “Multiscale Modeling of Tumor Initiation, Growth and Progression: From Gene Regulation to Evolutionary Dynamics” w ZiF Bielefeld (Niemcy).
Prof. Foryś była promotorem, co-promotorem lub mentorem 11 doktorantów. Wielu z nich zajmuje czołowe stanowiska badawcze w środowiskach akademickich i są zdobywcami ważnych wyróżnień i nagród naukowych.
Prof. Foryś jest redaktorem wielu czasopism w swojej dziedzinie: Mathematical Applicanda, Delay Differential Equations in Bio-populations oraz Proceedings of National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Była wykładowcą plenarnym na wielu ważnych konferencjach z zakresu zastosowań matematyki. Jest laureatką licznych nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Medalu 200-lecia UW. Strona Urszuli Foryś: https://www.mimuw.edu.pl/~urszula/index-pl.html

sk/08/10/2018