Nagroda Calderona dla Carole Schönlieb

Nagroda Calderona dla Carole Schönlieb

Przewodnicząca EWM, Carola Schönlieb otrzymała Nagrodę Calderona, która jest prestiżową nagrodą w dziedzinie Inverse Problems (przyznawaną co dwa lata począwszy od 2007 r.). Należy podkreślić, że Carola jest pierwszą matematyczką, która otrzymała
tę nagrodę, a jej prace dotyczącą przetwarzania obrazów i równań różniczkowych
cząstkowych. Strona Carole:www.damtp.cam.ac.uk/user/cbs31/Home.html

sk/15/12/2019